Recurring

Från spretig grupp till effektivt team

Smålandsstenar hotell & utbildningscenter Centrumplan 11, Smålandsstenar, Sverige

Vad är ett effektivt team? Under den här utbildningen kommer vi att lyfta vikten av det ömsesidiga beroendet, där medarbetarna behöver varandra för att lösa uppgiften på ett bra sätt, samt vikten av att gruppen som enhet har en tydlig och gemensam målbild att sträva mot. Teamwork är något vi brukar prata om som något …

Från spretig grupp till effektivt team Läs mer »

Recurring

Från spretig grupp till effektivt team

Smålandsstenar hotell & utbildningscenter Centrumplan 11, Smålandsstenar, Sverige

Vad är ett effektivt team? Under den här utbildningen kommer vi att lyfta vikten av det ömsesidiga beroendet, där medarbetarna behöver varandra för att lösa uppgiften på ett bra sätt, samt vikten av att gruppen som enhet har en tydlig och gemensam målbild att sträva mot. Teamwork är något vi brukar prata om som något …

Från spretig grupp till effektivt team Läs mer »

Recurring

Från spretig grupp till effektivt team

Smålandsstenar hotell & utbildningscenter Centrumplan 11, Smålandsstenar, Sverige

Vad är ett effektivt team? Under den här utbildningen kommer vi att lyfta vikten av det ömsesidiga beroendet, där medarbetarna behöver varandra för att lösa uppgiften på ett bra sätt, samt vikten av att gruppen som enhet har en tydlig och gemensam målbild att sträva mot. Teamwork är något vi brukar prata om som något …

Från spretig grupp till effektivt team Läs mer »

Recurring

Från spretig grupp till effektivt team

Smålandsstenar hotell & utbildningscenter Centrumplan 11, Smålandsstenar, Sverige

Vad är ett effektivt team? Under den här utbildningen kommer vi att lyfta vikten av det ömsesidiga beroendet, där medarbetarna behöver varandra för att lösa uppgiften på ett bra sätt, samt vikten av att gruppen som enhet har en tydlig och gemensam målbild att sträva mot. Teamwork är något vi brukar prata om som något …

Från spretig grupp till effektivt team Läs mer »

Recurring

Från spretig grupp till effektivt team

Smålandsstenar hotell & utbildningscenter Centrumplan 11, Smålandsstenar, Sverige

Vad är ett effektivt team? Under den här utbildningen kommer vi att lyfta vikten av det ömsesidiga beroendet, där medarbetarna behöver varandra för att lösa uppgiften på ett bra sätt, samt vikten av att gruppen som enhet har en tydlig och gemensam målbild att sträva mot. Teamwork är något vi brukar prata om som något …

Från spretig grupp till effektivt team Läs mer »