Från spretig grupp till effektivt team

Vad är ett effektivt team?

Under den här utbildningen kommer vi att lyfta vikten av det ömsesidiga beroendet, där medarbetarna behöver varandra för att lösa uppgiften på ett bra sätt, samt vikten av att gruppen som enhet har en tydlig och gemensam målbild att sträva mot.

Teamwork är något vi brukar prata om som något positivt men att team ska fungera av sig själva är ingenting att ta för givet. Ibland kan till och med team fatta sämre beslut än vad en enskild individ skulle göra på egen hand. Men vi behöver arbeta i team eftersom graden av nytänkande och föränderlighet som är nödvändigt idag ofta inte är möjligt att klara utan samarbete. Team kan dessutom – om de fungerar rätt – tillfredsställa många av de behov vi har som människor, som att bli sedd och bli bekräftad. Ett väl fungerande team jobbar medlemmarna mot gemensamma mål och mår och presterar bra över tid. I väl fungerande team finns dessutom en tillit att våga kliva utanför sin bekvämlighetszon och utmana sig själva och varandra. Att vara nyfiken på varandra, att medvetet träna sig på att läsa av kroppsspråk, lyssna av signaler och känna energier och lära känna varandra är nödvändigt för att vi fullt ut ska kunna navigera oss fram när vi bygger relationer, men hur gör man i praktiken?

Utbildningen riktar sig både till dig som mer erfaren ledare och till dig som är ny i arbetet med att leda andra. Under två dagar arbetar vi tillsammans i en öppen atmosfär, där föreläsning varvas med samtal och reflektion och praktiska exempel. Utbildningen är en blandning av teori och praktik med fokus på att i första hand förstå din egen roll i gruppen, hur du påverkar de andra i teamet och vad just du kan behöva vara medveten om för att skapa ett mer effektivt och självgående team. Under utbildningen får du lära dg hur du kan hitta de individuella drivkrafterna och de gemensamma motivationsfaktorerna.

Utbildningsinnehåll i korthet

  • Lär dig förstå känslorna kring mål och syfte
  • Hur sker informationsutbyte på bästa sätt?
  • Att utveckla gemensamma tankar
  • Vikten av rollfördelning och beslutsfattande
  • Fördelning av uppgifter
  • Prioriteringar
  • Vikten av att komplettera varandra
  • Vikten av att våga prata om känslor
  • Lär dig se olika beteendestilar
  • Hitta medlemmarnas drivkrafter och motivationsfaktorer
  • Träna på våra svagheter eller täcka upp för varandras brister?
  • Det gruppen vill ha vs det gruppen behöver

Dag 1: 09.00-17.00 Frukost, lunch, fika och middag
Dag 2: 08.00-14.00 Frukost och lunch

Investering

Endast utbildningspaket 2 dagar: 5.900 kr ex moms
Utbildningspaket 2 dagar inkl. 1 övernattning: 6.900 kr

Utbildare

Camilla Saarinen, certifierad ledarcoach och DISC personprofilskonsult
Smålandsstenar utbildningscenter

Anmälan

Maila din förfrågan till utbildning@smalandsstenarhotell.se eller ring 0371-778510
Glöm ej boka hotellrum i samband med din utbildning om du behöver det.
Minst 5 deltagare, max 12 deltagare per tillfälle. Faktureras efter genomförd utbildning.